Wissel niet van perspectief

Kies voorafgaand aan het schrijven één vertelperspectief en houd je daaraan. Je kunt dit zien als het personage op wie een camera zich focust, ofwel vanuit wiens gezichtspunt het verhaal wordt verteld. Lezers raken in de war als je van het ene naar het andere perspectief springt. Wil je toch je verhaal vanuit meerdere perspectieven schrijven, zorg dan dat dit duidelijk is voor de lezer door dit bijvoorbeeld per hoofdstuk te doen. Perspectiefwisselingen binnen een alinea of hoofdstuk werken zelden. Er zijn verschillende soorten perspectieven, zoals de ik-vorm, de personale verteller (hij/zij) en de alwetende verteller.