Verwijder de eerste en laatste alinea

Schrijf eerst een scène zoals die in je opkomt. Verwijder dan de eerste en de laatste alinea. De intro en de afronding van een scène zijn vaak overbodig. Wat overblijft is de kern. Meestal begint een scène dan op het moment dat de eigenlijke handeling wordt ingezet, een personage in een scène of een concrete situatie en dat levert in verreweg de meeste gevallen spannendere tekst op.