Vermijd de lijdende vorm

De lijdende vorm wordt ook wel de passieve vorm genoemd en bestaat uit een combinatie van een hulpwerkwoord (‘worden’ of  ‘zijn’) met een voltooid deelwoord. Passieve zinnen zijn niet per se verkeerd, maar kunnen je tekst langdradig en lastig leesbaar maken. Een actieve schrijfstijl leest aangenamer en maakt je tekst levendiger. Bij een actieve schrijfstijl voert het onderwerp van de zin een handeling uit (bijvoorbeeld: Ik lees een boek). In een passieve zin ondergaat het onderwerp de handeling (bijvoorbeeld: Het boek wordt door mij gelezen). Maak dus van degene die de handeling uitvoert het onderwerp en je tekst wordt direct minder saai.