Schrap deze 26 overbodige woorden

De onderstaande woorden sluipen vaak ongemerkt in je teksten. Meestal zijn ze overbodig en houd je een krachtigere tekst over als je ze schrapt of vervangt door een concreter woord.

Terwijl
Toen
Mooi
Hoewel
Dus
Heel
Erg
Zeer
Veel
Enorm
Weinig
Nou
Helemaal
Allemaal
Namelijk
Maar
Toch
Vaak
Soms
Meestal
Uiteindelijk
Eigenlijk
Feitelijk
Niet
Geen
Er