Laat je tekst swingen

Breng ritme in je tekst en schrijf muzikaal. In een goede tekst wisselen korte en lange zinnen elkaar af, zodat de tekst een natuurlijk ritme krijgt. Veel korte zinnen achter elkaar geven de lezer een gevoel van tijdsdruk, ze voeren de spanning op. Hier kun je bewust gebruik van maken in actiescènes, waarbij spanning belangrijk is. Gun de lezer daarna een adempauze en breng weer wat rust in je tekst door de zinnen te verlengen. Muzikaliteit krijg je niet alleen door je zinslengte te veranderen, maar ook door te variëren in zinsopbouw en woordkeuze. Laat je tekst swingen!