Feedback is een cadeautje

Het laten beoordelen van je tekst is spannend. Je laat je tekst vaak pas lezen, wanneer je zelf tevreden bent. Kies je proeflezers zorgvuldig. Geef ze gerichte vragen mee, om te voorkomen dat je feedback te algemeen is (in de categorie ‘leest lekker weg’). Raak niet ontmoedigd of gekwetst als de terugkoppeling tegenvalt. Het is een natuurlijke reactie om direct in de verdediging te willen schieten. Probeer deze eerste impuls weg te ademen, en kijk er pas opnieuw naar als je emoties wat bekoeld zijn. Je krijgt namelijk een cadeau, een kans om te groeien in je schrijverschap. Je kunt het ermee oneens zijn, maar neem de feedback wel ter harte. Het is maar een mening, vaak van één persoon. Soms krijg je van verschillende lezers tegenstrijdige adviezen. Volg dan je eigen kompas. Als meerdere lezers vergelijkbare kritiek hebben, dan hebben zij meestal gelijk.