verbeeldingskracht

De menselijke verbeeldingskracht is het vermogen om zich in situaties in te leven die men niet zelf heeft beleefd. Het is net die kracht die ons toelaat een verhaal te begrijpen dat ons vertelt wordt en over omstandigheden, toestanden, streken, etc. gaat waar we nauwelijks benul van hebben.

de bel gaat. sofie en marij doen open en treffen de nieuwe buurvrouw aan. deze stelt zich voor en vraagt aan sofie en marij hoe zij heten. sofie antwoordt: ‘sassa.’ marij geeft ook een hand en stelt zich voor als ‘toto.’
en ik realiseer me dat ik ze iets te vaak naar het zandkasteel heb laten kijken en kan me nog net inhouden om me niet als koning koos voor te stellen.

Spread the word