Er komt muziek voorbij in Ik zag Menno:

NB. Deze muziek is een weerspiegeling van de tijdsgeest van passages uit de roman en heeft weinig van doen met de muziekvoorkeur van de auteur zelf.

Spread the word